• Arvalin-LR
  • Basamid G
  • Force 1,5 G
  • Force 10CS
  • Ipam 40
  • Nemasol 510 GL
  • Nemathorin 10G
  • Vydate 10 G
  • Vydate 10 L

NEMASOL 510

I forgalmi kategóriájú fertőtlenítő szer

HATÓANYAGTARTALOM:

510 g/l metam-nátrium = nátrium-N-metil ditiokarbamát hatóanyagot tartalmazó folyékony talajfertőtlenítő szer

HPLC 42 % (m/m)

 Alkalmazási terület:

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges szermennyiség
Hajtatott zöldségfélék Gyökérgubacs fonálférgek, talajlakó kártevők, talajból fertőző kórokozók, gyomok 120 ml/m2
Dísznövények Gyökérgubacs fonálférgek, talajlakó kártevők, talajból fertőző kórokozók, gyomok

120 ml/m2

Burgonya Közönséges burgonya-fonálférek, talajlakó kártevők, talajból fertőző kórokozók 1200 l/ha

Javasolt növényvédelmi technológia:

A NEMASOL 510 talajfertőtlenítő szer felhasználásának minden kultúrában alapfeltétele, hogy a kezelendő talaj nedvességtartalma 50-60%-os, hőmérséklete legalább 10°C legyen. Ezért, valamint a gyommagvak és a fonalféreg ciszták nyugalmi állapotának megszakítása céljából célszerű a tervezett kezelés előtt néhány nappal a talajt beöntözni. A területről a növényi maradványokat el kell távolítani, és a szokásos talajműveléssel aprómorzsás magágyat kell készíteni. A szert a talajba 15-20 cm-es mélységben, injektálással kell kijuttatni. A kijuttatást követően a talajt azonnal 20-25 cm mélységben rotációs kapával kell megművelni, ezáltal biztosítva az egyenletes eloszlást. (A készítmény fonálférgek elleni hatékonysága talajtípustól függően változik, ezért agyagtartalmú talajokon használata nem javasolt.)

Zöldség és dísznövény kultúrákban a termesztő-berendezések talajának általános fertőtlenítését a vetés vagy ültetés előtt 4-5 héttel ajánlott elvégezni. Ezt követően a hosszabb hatás elérése, valamint a készítmény elpárolgásának megakadályozása céljából a kezelt talajfelületet 3-4 héten keresztül fóliával kell takarni. A talajtakarás idejének hosszát a talaj hőmérsékletétől függően kell megválasztani. A fólia eltávolítása után a talaj szellőztetése, ezért felső 10 cm-es rétegének fellazítása szükséges. Vetni és palántázni csak vegyszermentes talajba lehet. A vegyszermentességről saláta- vagy zsázsamag teszttel (próbacsíráztatással) kell meggyőződni. Zárt termesztő-berendezésben a palántaneveléshez és cserepezéshez használatos földkeverék fertőtlenítésnél a szert 25 cm magas halmokra, felületkezeléssel javasolt kipermetezni. A megfelelő kijuttatás érdekében a készítményhez 120 ml/m2 vízmennyiség hozzáadása szükséges. A kezelést követően a halmot az egyenletes eloszlás és a megfelelő hatás érdekében azonnal át kell forgatni, majd fóliával kell takarni. A kezelt földkeveréket a hőmérséklettől függő behatási idő elteltével (3-4 hét) szellőztetni szükséges. A felhasználás csak sikeres próbacsíráztatás után lehetséges.

Burgonyában a készítmény használata elsősorban a közönséges burgonya-fonálféreggel (Globodera rostochiensis) fertőzött területeken jöhet szóba. A szert a burgonyatermesztésre kiválasztott táblán előző év őszén, az időjárástól függően szeptemberben vagy október elején, 15-20 cm mélyen, injektálással kell kijuttatni. A megfelelően előkészített területre (lásd előbb) a készítményt speciális injektáló géppel lehet a talajba juttatni. A kijuttatott szert a gép rotációs művelő elemei 20-25 cm mélyen, egyenletesen a talajba dolgozzák, majd - elpárolgásának megakadályozására - a talajt hengerrel azonnal lezárják. A készítmény talajban tartása, az elpárolgás csökkentése 5-10 mm öntözéssel fokozható. Tavasszal, ültetés előtt a szükséges talajművelésen kívül, a talaj átszellőztetése céljából, egyéb eljárás nem indokolt.

Méregjelzés, veszélyességi és várakozási idő:

Maró hatású „C”méreg!

Méhekre nem, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közegészségügyi szempontból veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes! „C" tűzveszélyességi osztály! UN 3082.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

Kultúra Várakozási idő (nap) Megengedett maradék (mg/kg)
Hajtatott zöldségfélék Kimutatási határ* Előírása nem szükséges
Burgonya Kimutatási határ* Előírása nem szükséges

* A vegyszermentességről saláta- vagy zsázsamag próbacsíráztatásával kell meggyőződni.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Előírt munka és védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyzás, alsó- és felsőruha váltása szükséges.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés, specifikus antidótuma nincs.

Jelzések: S 2, S 13, S 20/21, S 36/37/39, S 46

Környezetvédelmi utasítások:

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. A szer maradékát a biztonsági adatlapban megadott előírások szerint kell ártalmatlanítani. Felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 200 m, illetve egyéb jogszabályok további korlátozása szerint.

FVM engedélyszám:15264/2003.

Töltési tömeg: 60 liter (-72.6 kg); 210 liter (~254 kg)

Aktuális termékeink árlistáját ide kattintva tekintheti meg.